Kalender

YouTube-video
Hjälpfilmer om arbetsgången att skapa kurskalendrar i Google Apps,

(nedanstående instruktioner riktar sig främst mot gymnasiet men principen är densamma för alla som vill skapa kalendrar för olika ändamål)

 1. Skapa först dina kursplaneringar som dokument. Dessa lagras i din Google Drive. http://www.screenr.com/wh0H
 2. Skapa din kurskalender och dela den med fler. http://www.screenr.com/Tg0H
 3. Skapa en kalenderhändelse och ställ in att kursplaneringen som skapats i Google Drive ska följa med. http://www.screenr.com/Og0H
 4. Ta reda på kurskalenderns adress så att eleverna kan prenumerera på den. http://www.screenr.com/6g0H
 5. Hur en elev prenumererar på en kurskalender. http://www.screenr.com/OM0H
 6. Hur en elev avbryter en prenumeration på en kurskalender. http://www.screenr.com/lM0H
 7. Hur en vårdnadshavare kan se en visningsvy över en kurskalender http://www.screenr.com/tM0H


Comments