Kalkylark

YouTube-video
Mer information från Google om hur man jobbar med kalkylark: (på engelska)

Instruktionsfilm för hur kalkylfunktionen i Google drive fungerar. Innehållet syftar till att gå igenom funktionerna även om uppgifterna inte har en tydlig pedagogisk koppling.                                                                
    
Comments