Skapa struktur i ditt arbete med Google apps


Struktur i Google Apps är det vi ser kan underlätta i vardagen. Det som bäst kan skapa struktur för användarna är att skapa rutiner och arbetssätt kring olika moment som hantering av dokument, delning, kommunikation, lagring, mm. Förslag på rutiner finns under de olika handledningarna.En kort lathund kring några saker som kan hjälpa till med att skapa struktur:

Logga in på ett enkelt sätt - Då en pedagog börjar jobba med Google apps för utbildning här i Umeå så får man en inloggning som är kopplad till din AD-användare. Se mer under Inloggning och navigering

Lär dig söka efter filer - Google Drive har ett kraftfullt sökverktyg som man bör sätta sig in i hur det fungerar. För att sökning ska fungera optimalt bör man ha en genomtänkt namnstandard.  

  • Filerna söks efter rubriken på dokumentet så tänk efter hur du döper dom. 
  • Ska elever lämna in arbeten till dig, var tydlig med hur de ska döpa dokumenten. Tex "Uppsats andra världskriget, Jonas Jonasson, 7A, Hedlundaskolan"

Delning - En av de stora fördelarna och vinsterna med Google apps är just delningsfunktionen. Det är dock viktigt att man lär sig att använda de olika delningsalternativen och när man ska använda dessa. Man kan dela med personer, grupper, enbart för de med specifik länk (öppen länk) eller så att det blir sökbart för vem som helst. Man kan också sätta ovanstående behörigheter inom kommunen. 

Mappar kan hjälpa till med struktur - Kan användas på ett traditionellt sätt att “filhantera” och strukturera. Mappar och filer kan delas med andra och olika behörigheter. Det är viktigt att känna till hur filhantering i Google Drive fungerar.

Skapa struktur och ordningInlämning av arbeten

  • Lämna in i samband med att arbetet påbörjas - Eleverna delar alltid arbeten med pedagogerna då arbetet påbörjas. På så vis får pedagogerna möjlighet att följa elevers arbete och kan jobba mer formativt.
  • Elever skapar mapp som delas med pedagog - Ett bra sätt att börja jobba med elever är att alla elever skapar en mapp som de delar med pedagogen. Dessa lägger sedan pedagogen in på valfritt ställe under Drive. Eleverna återanvänder alltid detta ställe då de lämnar in uppgifter till pedagogen då det alltid får tillgång till. Se filmen ovan om struktur och ordning där man får se exempel på hur detta går till. 
  • Skapa inlämningsformulär - en metod som underlättar översikter på material som du vill ska lämnas in till din Drive i Google apps. Tänk på att om du jobbar på Gymnasiet så har Fronter en bra funktion för detta. Mer om formulär under Formulär

Hemsidor/blogg - Många skolor använder hemsidor/bloggar för att få en samlingsplats för information. Det kan handla om läxor, prov, planeringar, instruktioner, kalendrar, inlämningsformulär. I google apps har du tillgång till Blogger för att skapa bloggar och Google sites för webbsidor/webbplatser. Vill man använda Google Sites kan man skapa färdiga mallar för skolor/klasser/temaarbeten för att få en  likvärdighet och gemensam struktur.

Inloggningssida med personlig information - en sida som genererar fram tex personlig kalender, senaste använda dokument, senaste mail i korta översikter. Här kan man också lägga in notiser och meddelandeflöden. Denna funktion har inte testats i under pilotprojektet av Google apps här i Umeå men andra kommuner har erfarenhet av detta, tex Sollentuna och Malmö.

Tillgång till stor verktygslåda med en inloggning - med ditt Googlekonto får du tillgång till ett flertal  Googleverktyg men även andra användbara molntjänster utan att ha olika inloggningar. 

Föra över filer från ett Googlekonto till ett annat (Byta domän) - Har du skapat ett Googlekonto sedan tidigare och vill föra över dina filer till ditt nya Umeå-googlekonto kan du ta del av den här filmen:

YouTube-video
Comments