Youtube - Publicera filmer och använda skärminspelning

Det är väldigt enkelt att publicera till Youtube med ditt googlekonto. Du kan ställa in om du vill att filmerna ska vara privata, olistade eller offentliga. Skärminspelningar kan exempelvis publiceras och kan vara väldigt användbara för att ge en elev feedback på sitt skolarbete.

Privata - Bara du kan se dom. Du kan dela till specifika individer som har Google+ (ej elever inom grundskolan)
Olistade - bara de som har länken till filmen kan se den. Du kan till exempel ge de elever som vill ha feedback på ett arbete länken till ditt klipp och ingen annan kommer att kunna se filmen. (om inte eleven själv väljer att sprida länken)
Offentliga - Alla kan söka och hitta din film

Mer info om hur du kan jobba med Youtube kommer.

Skärminspelning
Här är en handledning kring hur du använder Screen Cast o Matic tillsammans med ett Youtubekonto för att enkelt publicera skärminspelningar. Första gången behöver man ställa in så att programmen hittar varandra så följ stegen i tur och ordning. När detta är gjort behöver inte detta göras om och man kan gå direkt till Screen cast o matic och spela in för att direkt publicera till youtube.

Steg 1 - Aktivera ditt Youtubekonto

YouTube-videoSteg 2 - gör Google Chrome till standardwebbläsare

YouTube-video


Steg 3 - Koppla ihop programmen samt hur inspelning i Screen cast o matic går till

YouTube-video
Comments