Hjälp och stöd

I menyn under Hjälp och stöd ovan finner du bland annat:

Informationsmaterial för utskick till pedagoger, vårdnadshavare och elever
Information kring inloggning och navigering
Information kring det tänkta utbildnignsupplägget för skolområdena i Umeå
Svar på vanligt förekommande frågor