Fel namn i GAFE

Hejsan, har fått kännedom om att det har kommit in några ärenden där användarna felanmäler sitt visningsnamn i Google. Ett vanligt scenario är att en lärare byter skola men den gamla skolan visas fortfarande i sökresultaten. Uppgifterna har registrerats korrekt i systemet och rätt namn visas i administratörsgränssnittet.

Orsaken till detta är att i de fall användaren har aktiverat sin Google+-profil kommer det namnet att visas. Om användaren har en profil på Google+ visar Google-tjänster som Gmail hans eller hennes profilnamn och inte visningsnamnet som definierats i administratörskonsolen. Om användaren inte har en profil på Google+ visas istället användarens visningsnamn från administratörskonsolen i Googles tjänster.Lär mer på:https://support.google.com/a/answer/182084?hl=sv

Det man behöver göra om detta inträffar är att man går in i sin Google+-profil och ändrar där, då ska det bli rätt.

Comments