Hjälp och stöd‎ > ‎

Kontaktinformation

Lokal administratör och support- och utbildningsansvarig - På varje enhet som börjat jobba med GAFE finns en eller flera personer som ansvarar för utbildning och support lokalt på skolan eller förskolan. Dessa personer hjälper lärare på enheten med de användar- och pedagogiska frågor som uppstår. Kontakta din chef för information om vem det är som är ansvarig på din skola. Har ni inte kommit igång med GAFE kontaktar du också din chef för mer info.

Central support, kompetenscentrum för digitalt lärande - Utbildar och handleder enheternas utbildningsansvariga. Supportar de frågor som inte kan hanteras lokalt på skolan kring pedagogiska frågor.

Kontakta:
Pär Sundström
par.sundstrom(@)umea.se
090-161231

Teknisk support, IT och telefoni - Löser problem kring inloggning som inte fungerar samt integrationsarbete med kommunens övriga system. Ring 161134

    Comments