Hjälp och stöd‎ > ‎

Utbildning och support

För att en verksamhet ska kunna börja använda Google apps i sin verksamhet krävs att man har en lokal utbildningsansvarig med avsedd tid för att kunna utbilda den pedagogiska personalen. Se även mer om införande och organisation


Aktuella utbildningstillfällen hittar du längst ner på den här sidan.



Utbildning


Steg för utbildning:


  1. Skolan/skolområdet måste själva utse en utbildningsansvarig/lokal administratör för Google apps

  2. Kompetenscentrum för digitalt lärande utbildar lokal administratör/utbildningsansvarig. KDL genomför även fördjupningsutbildningar för utbildningsansvariga samt skolledare mm.

  3. Utbildningsansvarig på respektive skola/skolområde utbildar personalen kring grunderna i Google apps. Bra om även skolledare tar del av denna utbildning.

  4. Pedagoger hjälper elever att komma igång med hjälp av utbildningsansvarig



Centrala utbildningar av lokala administratörer och utbildningsansvariga

Kompetenscentrum för digitalt lärande kommer att sköta utbildningar av skolornas och förskolornas lokala administratörer och utbildningsansvariga kring Google, vanligtvis IT-pedagogen. Detta är en person som måste vara utsedd av chef.


Utbildningen består av två träffar med olika innehåll och det är viktigt att man är med på båda tillfällena. Mer information om innehållet får man då man anmält sig.



Utbildning av pedagoger på skolorna

Varje skola/förskola ansvarar själv för utbildning av sina pedagoger. För att kunna påbörja arbetet krävs att man har en utsedd support- samt support och utbildningsansvarig som genomgått ovanstående utbildning.



Support

  • Lokal utbildning och support - hjälper lärare på skolan med de pedagogiska frågor som uppstår

  • Central support - KDL supportar de frågor som inte kan hanteras lokalt på skolan kring pedagogiska frågor.

  • It och telefoni - Löser problem kring inloggning som inte fungerar samt integrationsarbete med kommunens övriga system. Ring 161134










Comments