Om Google apps i Umeå

Nya möjligheter till lärande och samarbete


Alla barn och ungdomar i Umeå kommun ska under sin tid på skolan/förskolan/fritidshemmet få utveckla sin digitala kompetens som en naturlig del av lärandet. Skolverksamheten ska ge de kunskaper och förutsättningar våra barn och elever behöver för att leva i ett modernt samhälle. Informationskompetens, kommunikationsförmåga, kreativitet och ett etiskt förhållningssätt kommer att vara centralt för ett gott medborgarskap i ett globalt, hållbart samhälle.


Med start under detta läsår 2013 kommer vi att använda oss av ett verktyg som heter Google Apps för utbildning. Verktyget ger ökade möjligheter till samspel mellan dig som pedagog och dina elever och underlättar kommunikation, samarbete och lagring av de arbeten som skapas i skolarbetet. Aktuell forskning visar på att framgångsfaktorer för eleverna i deras kunskapsutveckling är samarbete i olika former med möjligheter till återkoppling, där elever lär av varandra och att de själva blir medvetna om sitt eget lärande. Google Apps kan underlätta och bidra till den processen.


Miljön är nåbar via webben och det innebär att du och dina elever har åtkomst oavsett var ni befinner er eller vilken tid det är på dygnet. Miljön är också nåbar oavsett om du eller dina elever har en dator, surfplatta eller en smartphone.


I Google Apps kan eleverna skapa texter, presentationer, filmer, bloggar och mycket mer. Verktyget ger möjligheter att dela material med andra och ge tillgång för att kunna redigera, kommentera eller att endast se/ta del av dokument. Det gör att dina elever kan vara delaktiga i bedömningen av sitt eget lärande, och utveckla förmågan till själv- och kamratbedömning. Du som pedagog kan kommentera och ge kontinuerlig återkoppling och uppföljning direkt i de delade dokumenten. Det skapar i sig ett underlag för formativ bedömning.


Att tänka på


Det material som skapas och lagras i miljön ska endast vara vanliga skolarbeten och inget känsligt material får lagras eller delas. Processen kring  IUP, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram hanterar vi på andra sätt. Varje pedagog och elev kommer att få ett användarkonto i miljön och mer information kommer att komma när den utdelningen kommer att ske. Vid frågor kring införandet av Google Apps går det bra att kontakta Kompetenscentrum för digitalt lärande.Gunilla Yourstone, IT-strateg

e-post: gunilla.yourstone@umea.se

Telnr: 090-161287 eller 070-2055144