Om Google apps i Umeå‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Elever och lärare jobbar i Google Apps for education

skickad 12 feb. 2013 04:42 av Therese Vallin   [ uppdaterad 12 feb. 2013 04:42 av Pär Sundström ]

Google Apps är utskjutet till användarna i pilotprojektet och allt verkar rulla på rätt bra. Loggarna ser bra ut, men något som ibland visat sig vara ett problem är att det kan bli en fördröjning vid lösenordsbyte. Ännu en sak som kan upplevas rörigt är grupphanteringen och de namn som grupperna har. Troligtvis så kommer vi inte att göra något åt detta just nu, men i en eventuell förlängning behöver detta förbättras och bli smidigare.

Ute på skolorna har många lärare och elever startat upp. Informationsbrev är förhoppningsvis utskickade till alla föräldrar, och eleverna själva har kommit igång. Under piloten ska vi kanske inte begränsa alltför mycket. Lärarna behöver få testa av som enskilda individer. Viktigt att vi fokuserar på processerna och inte funktion.

Då skolorna nu har börjat komma igång har Anna med flera inlett arbetet med utvärdering. Det är en hel del jobb med detta, och även då det gäller att fundera över upplägget och hur frågor ska formuleras. Vi har kommit fram till att det även här är processerna som vi måste utgå ifrån, och inte enbart funktionerna i verktyget.

Vi har också tänkt undersöka lite närmare hur nyckelpersoner och ev. utförandegruppen ska kunna kommunicera med varandra? Vi ska kika på om Google+ eller Blogger vara ett alternativ.

Då det gäller juridiken och avtalet så är Kammarkollegiets upphandling av ramavtal för kontorsprogram i molnet är klar. Google Apps är en av de produkter som kan användas och fyra leverantörer får teckna avtal. Kammarkollegiet har ställt obligatoriska krav på kvalitetsledning, informationssäkerhetsledning och ekonomisk stabilitet. Upphandlingen var den första i sitt slag i Sverige och gäller e-post, kalender, adressbok, ordbehandling, kalkylark och presentationer i webbläsare. Hur mycket pengar som ramavtalet ska omsätta vet inte Kammarkollegiet.

Daniel Melin påpekar att Kammarkollegiet också sett till att avtalet är utformat så att det blir lätt för kunderna att följa lagar och regler angående säkerhet, till exempel när det gäller att följa personuppgiftslagen, PUL. Enligt honom finns en oro hos myndigheter för att göra fel och hamna i en situation liknande Salems kommun, där användningen av Google Apps ledde till kritik från Datainspektionen. Läs mer här>>

Vi vill undersöka Google Teachers Dashboard utifrån processen formativ bedömning och delprocessen Skapa struktur. Vi kommer att diskutera frågan vidare. Läs mer här>>

 

YouTube-videoComments