Om Google apps i Umeå‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Roligt att så många kom :)

skickad 21 jan. 2013 05:50 av Therese Vallin   [ uppdaterad 21 jan. 2013 05:52 av Pär Sundström ]

Roligt att så pass många nyckelpersoner hade möjlighet att vara med vid denna träff! 35 stycken pedagoger och rektorer från flera skolområden utspridda från både för- grundskola och gymnasiet. Alla fick börja med att presentera sig och delge sina förväntningar på projektet och användningen av Google Apps. Här är en del förväntningar som kom fram;

  • tycker att det verkar spännande, vill ligga steget före, vill se vilka möjligheter som finns och veta hur Fronter kan samspela med Google Apps.

Man är även nyfiken på att veta om arbetssättet och verktyget kan bidra till att:

  • underlätta arbetet med elever och det administrativa arbetet, kunna arbeta mer formativt, skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå högre måluppfyllelse, göra vardagen enklare eller effektivisera arbetet mellan kollegor.

 

Projektets förväntningar på nyckelpersonerna är i stora drag att arbeta utifrån processerna tillsammans med sina elever, men även att vara ett stöd till de kolleger på skolan som ingår i piloten. Som sitt stöd har nyckelpersonerna skolans IT-pedagog, men även de andra som ingår i operativa gruppen. Vi behöver ta hjälp av varandra så långt som det bara går, för det är så vi kommer att lära både snabbast och enklast.


När vi nu börjar använda en molntjänst, i stället för att lagra på kommunens lokala servrar, så väcks en del tankar. Det finns några kommuner som infört Google Apps i hela organisationen, och den första kommunen att övergå till Google Apps som molntjänst var Salem. Datainspektionen har vid en granskning av avtalet mellan Google och Salem kritiserat kommunen för avtalet på några punkter, eftersom man ansåg att Google inte uppfyller samtliga krav i personuppgiftslagen, PuL. Salem har under hösten kommit in med en redovisning på vilka åtgärder man har vidtagit, och på de avtalsjusteringar som Datainspektionen krävt. Nu ska Datainspektionen göra en uppföljning av granskningen och beslut väntas. Fram till dess att Datainspektionen kommer med sitt utlåtande så ska pilotprojektet enbart innefatta en mindre och väl avgränsad del inom verksamheten. 


En fråga att diskutera vidare med sina kolleger är hur man ska förhålla sig till användningen av bilder och filmer på internet och Google Apps. Det som kan upplevas som integritetskänsligt för en individ kan tas emot på ett helt annat sätt från en annan. Det är viktigt att föra en dialog även med elever och vårdnadshavare runt denna fråga. Det känns viktigt att alla som är med i pilotprojektet informerar vårdnadshavarna om att deras barn är med i pilotprojektet, och det finns ett färdigt informationsbrev att skicka ut. Där står det även att Google Apps inte får användas för känsliga eller integritetskränkande uppgifter. Google Apps är alltså inte ett ställe där vi kan notera om elever varit sjuka eller något annat kring elevernas personliga förhållanden. Detta gäller samtliga verktyg och applikationer som finns tillgängliga via Google Apps. Vi har ju även vissa processer och typer av dokumentation där det redan finns det rutiner, och dessa behåller vi under pilotprojektstiden. Det är t.ex. IUP och skriftliga omdömen, närvarohantering, åtgärdsprogram, alternativa verktyg och uppföljningsdelen i Fronter för gymnasiet.


Rickard och Patrick visade lite fiffiga grejer i Google Apps. Vi fick se hur man kan skapa, dela och kommentera dokument, men även att det går att få fram versionshistorik. Det finns olika sätt att dela eller publicera dokument, där ett av dem är webbpublicering. Alla dokument som görs går att spara ner i andra format såsom bland andra word och pdf, men då tappas funktioner som t.ex. kommentarsmöjligheterna. Formulär är användbart som underlag för diskussion eller utvärdering. I kalkylarken kan man låta elever göra val och på ett smidigt sätt få detta sammanställt. Det finns möjlighet att skapa kalendrar i Google Apps. Det går att ha en eller flera, och även dela dem med andra genom att låta dem se eller även redigera.


Var och en behöver fundera på hur man kan bygga upp en struktur i de dokument som ska delas med elever, men Patricks tips är att det är eleverna själva som ska skapa upp dokumenten och att de i sin tur sätter behörigheterna – i stället för att det är läraren som ska göra det. 


Vad är då tanken att vi ska använda Google Apps till? Så småningom kommer Dan in på processerna – så enkla och ändå så komplexa ;) Vardagen i skolan består av flera sådana, men när vi ritar upp dem så ser de helt plötsligt så formella ut. Nåväl. Vi konstaterar att vi inte ska göra det krångligare än vad det i själva verket är. Namnen på processerna är indelade i samarbete och kollegialt lärande, formativ bedömning, presentera, dela information och skapa struktur. Målet med projektet är kort och gott att testa av dessa delar för att se på vilket sätt de kan stödja det arbete som pågår i skolorna.


Mot slutet så tog Anna med oss in i tankarna på utvärdering. Under pilotprojektets gång kommer vi att följa upp hur arbetet går, och allt avslutas med en större utvärdering där vi vill se på hur väl verktyget Google Apps kan stötta de processer som vi tittat på.


Vi avslutar träffen med att alla får logga in, och det verkade som att alla utom en hade rätt behörigheter. Webbläsaren Google Chrome hade även skjutits ut under dagen, och om man använder den kan man skapa olika användare för att slippa logga ut och in om man har flera konton. 

YouTube-video


Om du vill ta del av de presentationer  som vi använde under kick offen 
samt informationsbrevet till vårdnadshavarna så hittar du det under fliken"Pilotprojekt" och Filarkiv.
Comments