Om Google apps i Umeå‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Rutiner läsårsbyte i Google Apps

skickad 22 maj 2014 02:29 av Pär Sundström

Inför hösten är det viktigt att förbereda och strukturera innehållet i er Google Drive eftersom vi får nya klasser och elever. De elever som har tillhört exempelvis “TEG-7A 13/14” kommer nästa år att tillhöra “TEG-8A 14/15”. Därför kommer dokument som ska fortsätta delas med eleverna att behöva delas ut till de nya klasserna när det nya läsåret börjat. Det finns i dagsläget ingen möjlighet för automatisk omvandling av grupperna i Google, vi är medvetna om att detta inte är optimalt. Elever som hamnar i nästa läsårs 7A 14/15 kommer inte att få tillgång till dokument som tidigare delats till 7A 13/14.

 

Dessa förberedelser kan göras:

1.     Strukturera de dokument som delats till en klass så att du smidigare kan dela ut dom på nytt

2.     Har du använt dig av delningsalternativet ”alla med länken” och eleverna har lagt dom under ”min enhet” kommer de åt dokumenten fortsättningsvis. Ligger dokumentet bara under ”delade med mig” måste ny utdelning utföras till hösten.

3.     Ett annat, mer arbetskrävande, alternativ är att dokumenten delas till elevernas personliga konton

 

Har du frågor eller funderingar kontakta Pär på KDL

Comments