Om Google apps i Umeå‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Workshop

skickad 7 jan. 2013 23:59 av Pär Sundström   [ uppdaterad 7 jan. 2013 23:59 ]

2012-11-23  1. Vid vår första arbetsträff fick projektledaren Lars Sandström en hel del taltid. Mycket som skulle gås igenom... allt från styrgrupp, projektroller, krav och acceptanskriterier till risker, scenario för det kommande arbetet i pilotprojektet, retrospektiv/projektutvärdering, krav, perspektiv och begränsningar. 

Vi lyssnade och antecknade för fulla muggar, men vi kom även fram till att vi ska inte dokumenterar för dokumentationens skull och göra saker och ting mer komplext än vad det är - samtidigt som vi tycker att tydligt dokumentation, planering och struktur behövs. Redan här har vi hamnat i klistret...;)

Vi är åtminstone överens om att pilotprojektet behöver delge information på www.umea.se samt även på intranätet. Eftersom Therese är dokumentationsansvarig så får det bli hennes uppgift, men rektorerna behöver se till att informera sin personal om vilka större projekt som är igång i kommunen.

Google Apps avtal är inte helt oproblematiskt då det inte uppfyller PuL (personuppgiftslagen) till punkt och pricka. Därför kommer pilotprojektet att bedrivas i en mindre och väl avgränsad del inom verksamheten tills dess att Datainspektionen kommit med sitt utlåtande. Vi har stora förhoppningar om att detta kommer att lösa sig inom kort. En brist i avtalet är att Google inte kan tala om exakt var de lagrar sin data. Av den anledningen är vi bestämda över att vi inta ska skapa material som är av känslig karaktär, utan dokumentationen ska fokusera på arbetet mellan lärare och elever utifrån perspektivet lärande.

Under workshopen fick vi en inblick i hur man kan jobba med Google Apps tillsammans med sina elever. Patrick och Rickard delade med sig av sina erfarenheter och det var riktigt spännande att se hur man kan dela, spara och redigera i sitt eget dokument men även arbeta tillsammans med andra, hur enkelt ett formulär kan skapas för att göra en snabb utvärdering tillsammans med eleverna, kalendrar som delas och verktyg som YouTube kan nyttjas i undervisningen utan att eleverna behöver skapa ytterligare konton.

Processer? Funktioner? Funktioner? Processer? Det är snurrigt värre ju mer man försöker arbeta med detta. Vad är hönan och vad är ägget?! Vi lär få lägga ner en hel del tid på att reda ut detta, och för att komma åt vad det är vi vill att elever och lärare använder Google Apps till. Processer... funktioner... :P

Om ungefär två veckor ska förhoppningsvis domänen för Google Apps vara klar :) 
Comments