Varför Google apps för utbildning?


Skolan i Umeå vill erbjuda alla elever och pedagoger ett modernt och flexibelt verktyg som kan underlätta vardagen i skolan. Forskning visar att viktiga delar för elevers kunskapsutveckling är när elever får samarbeta och ges återkoppling. . De lär då av varandra och blir medvetna om sitt eget lärande. Elever som involveras i bedömningsprocessen får förbättrade studieresultat och det i sin tur får goda effekter på lärandet samt att motivationen ökar. Detta gäller inte minst de elever som har behov av särskilt stöd. I Google apps ges många möjligheter att arbeta med just detta.  
  • Anpassad miljö för skolan
  • Ökade möjligheter till samspel mellan pedagoger och elever
  • Underlättar kommunikation, samarbete och lagring av de arbeten som skapas i skolarbetet.
  • Enkel åtkomst av skolarbeten. Det enda som behövs är en internetuppkopplad enhet (dator, telefon, lärplatta)
  • Möjligheter till kreativa verktyg ökar motivationen  
  • Smidigare att arbeta med formativ bedömning

Ett av de största argumentet att använda dessa verktyg är för att det möjliggör arbete med formativ bedömning vilket visat sig väldigt framgångsrikt för barns lärande. Läs mer om vad Skolverket skriver om detta. Ni kan även ta en titt på www.bedömningförlärande.se där ni kan ta del mer som handlar om bedömning för lärande.Comments